BALON, Jiří. Interkomunikace VoIP ústředen VCON a Asterisk [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10489. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Číka.

Uložit do Citace PRO