RYŠAVÝ, Jan. Stanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravinách [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10495. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Peter Šimko.
Uložit do Citace PRO