POKLUDOVÁ, Michaela. Laboratorní úloha systému rádiové elektrické zabezpečovací signalizace [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10507. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.
Uložit do Citace PRO