MARTÁK, Radek. Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10513. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO