MIKULINEC, David. Betony s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10514. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Bodnárová.
Uložit do Citace PRO