KRÁTKÝ, Ondřej. Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Marta Hroníková.
Uložit do Citace PRO