KARÁSEK, Jakub. Analýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy koleje [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.

Uložit do Citace PRO