KLÜGL, Richard. Zajištění IP mobility v prostředí Wi-Fi a Wi-Max [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10544. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Skořepa.
Uložit do Citace PRO