KUPKA, Filip. Komíny s přirozeným tahem a připojování spotřebičů paliv [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10546. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.

Uložit do Citace PRO