AUST, Ondřej. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1056. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.
Uložit do Citace PRO