GREGOR, Michal. Detektory objektů v obraze a jejich realizace [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10565. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce František Kyselý.

Uložit do Citace PRO