WIESNER, Jakub. Snímání a zpracování akustických signálů technologií B Format [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10566. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.

Uložit do Citace PRO