ŠILHAVÝ, Miroslav. Komprimace, dekomprimace a streamování video dat [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Burget.
Uložit do Citace PRO