ŠABATA, Petr. Kolísání ceny stavebního produktu podle situace na trhu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10583. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Bohumil Puchýř.
Uložit do Citace PRO