SKOUPÁ, Monika. Návrh změn v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10584. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO