DOKULIL, Zdeněk. Mini stereozesilovač [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ladislav Káňa.
Uložit do Citace PRO