NOVOTNÝ, Roman. Přenos zvukových dat pomocí protokolu RTP [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10623. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Kouřil.
Uložit do Citace PRO