ŠPIŘÍK, Jan. MIDI vysílač SysEX zpráv [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10624. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ladislav Káňa.
Uložit do Citace PRO