BARTOŇ, Zdeněk. Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10625. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Kouřil.
Uložit do Citace PRO