ŽABA, Tomáš. Přehled technologií pro rapid prototyping pro výrobu kovových pototypů [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10632. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.

Uložit do Citace PRO