ŠVAJDOVÁ, Ivana. Rozvoj obchodních aktivit podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10636. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO