SYCHRA, Libor. Použití kolových mobilních robotů v průmyslu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO