VOLF, Tomáš. Analýza magnetického pole pomocí MKP a magnetické sondy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10648. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Skalka.
Uložit do Citace PRO