HOVORKA, Jan. Predikce na kapitálových trzích pomocí fundamentální analýzy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10669. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.
Uložit do Citace PRO