JANEČKOVÁ, Zuzana. ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita) [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10695. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.
Uložit do Citace PRO