PEJCHAR, Jan. Modifikace geometrie nosné plochy RC házedla s ohledem na letové výkony [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10696. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Martin Kouřil.
Uložit do Citace PRO