KOPECKÝ, Ivo. Rozptylové ztráty v magnetických materiálech na konci statorového svazku. Online, Diplomová práce, vedoucí Čestmír Ondrůšek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10710. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO