GARDAVSKÝ, Jan. Emise kotlů na tuhá paliva [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10720. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Otakar Štelcl.
Uložit do Citace PRO