DOUŠOVÁ, Petra. Zhodnocení nálezů polychlorovaných bifenylů v bioindikátorech živočišného původu - rybách [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO