OLIVÍK, Lukáš. Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Kolka.
Uložit do Citace PRO