KUDLIČKOVÁ, Barbora. Ocenění podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Mašterová.

Uložit do Citace PRO