ŠUŇAL, Martin. Nabíječka olověného trakčního akumulátoru 48V/40Ah elektrického skútru UVEE [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10804. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Pavel Vorel.
Uložit do Citace PRO