HAVRÁNEK, Jakub. Design kyvadlových hodin [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10809. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO