HARAŠTA, Tomáš. Pracoviště pro testování solárních článků metodou LBIC [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Fořt.
Uložit do Citace PRO