ZAVADINKA, Peter. Modelování a simulace pohonu mobilního pracovního stroje [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10811. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Kriššak,, Peter Kriššak,, Peter.

Uložit do Citace PRO