ŠIMEČEK, Jiří. Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO