KLEIN, Tomáš. Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10841. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marcel Janda.

Uložit do Citace PRO