MALÍKOVÁ, Jana. Ateliér grafického designu FaVU VUT v Brně v letech 1993 - 2008 [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10850. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Václav Houf.

Uložit do Citace PRO