URBAN, Jiří. Vozy specifikace WRC [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10851. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO