KAZATELOVÁ, Alena. Spánek [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Vladimír Merta.
Uložit do Citace PRO