HOLZOVÁ, Eva. Kaligrafie [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10854. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Vladimír Merta.
Uložit do Citace PRO