TRÁVNÍČKOVÁ, Jiřina. Zhodnocení míry kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemi [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10858. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce RNDr.Michal Slaný, Ph.D RNDr.Michal Slaný, Ph.D.
Uložit do Citace PRO