SPÁČILOVÁ, Kateřina. Animace deníkových záznamů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10859. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Filip Cenek.
Uložit do Citace PRO