PRÁŠEK, Dalibor. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10860. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO