MELICHÁREK, Lukáš. Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1087. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Matúš Rákoci.
Uložit do Citace PRO