GUTOVSKÝ, Jan. Využití biomethanu v evropském regionu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10870. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jakub Niesner.
Uložit do Citace PRO