PETERKA, Zdeněk. Vyvažování rotorů turbin [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10873. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.

Uložit do Citace PRO