PROKEŠ, Jaroslav. Analýza hlučnosti výtahu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Karel Pellant.
Uložit do Citace PRO