JELÍNEK, Norbert. Racionalizace výroby a kontroly vřeten vodárenských armatur [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10888. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jiří Pernikář.
Uložit do Citace PRO