VOJTĚŠKOVÁ, Jitka. Propojování symboliky interiérů a krajin [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10897. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Margita Titlová.

Uložit do Citace PRO